169. Zanim zniknie(sz), czy(li), dialog z miastem.

     Dzieła Bunksy‚ego , a w szczególności jedno z nich One nation under CCTV, jest dla nas okazją do zadania ważnych pytań: Gdzie przebiega linia demarkacyjna określająca sztukę przez wielkie Szt? O ich trwałość, nowe/nie nowe środki wyrazu? Czy sztuka powinna odpowiadać na potrzeby określane kulturowo i zakorzenione w czasie? Jak mi wiadomo nie znaleziono  … Czytaj Dalej 169. Zanim zniknie(sz), czy(li), dialog z miastem.