Listy i [inne] brewerie.

"Plus ratio quam vis".

[317]. #…Bo Świat jest ciekawy! (1).

[Maraton, źródło zdjęcia].

[Maraton, źródło zdjęcia].

Na dzień dobry, a jakże! Mam dla Ciebie zadanie. Jeśli tylko chcesz się zastanowić, zapraszam. Oto ono. Proszę opisz to, co widzisz na  obrazku znajdującym się po lewej stronie.

Inaczej, Jakbyś go przedstawił/a komuś, kto/sia go nie może zobaczyć?A nie może go zobaczyć,  bo na: przykład: znajduję się za kotarą.  W jaki sposób byś to uczynił/a komuś, kto  się spieszy? Albo: nie widzi? Albo nie słyszy? Jeśli dowiesz się, że osoby, z którymi właśnie przebywasz, nie widzą, albo nie słyszą/ nie widzą od urodzenia, czy to zmieni Twój sposób powiadania o tym, co widzisz na obrazku, sposób w jaki go przedstawisz drugiej osobie? Choć mamy do dyspozycji tylko  jedną ilustrację, to daję głowę, a jestem z nią zżyta, że  owe trzy opisy, o które właśnie Cię poprosiłam będą się od siebie różnić Czy jeden z nich jest dla Ciebie trudniejszy? Jeśli tak,to który z nich i dlaczego? Naprawdę zachęcam do poeksperymentowania i – przed dalszą lekturą tekstu, wykonaniem zadania. Jeśli chcesz, to podziel się wrażeniami. Jeśli chcesz to możesz kogoś zaprosić do zabawy. Wybrać sobie to, jaką ta osoba przyjmie (na czas wykonywania zadania) rolę i, rzecz j a s n a (sic!) bez pokazywania jej ilustracji, opisz sposób jak najbardziej wierny to, co widzisz.

***

Jest taki dział nauki, nosi nazwę, language production, osoby zaangażowane w badania, zastanawiają się nad tym w jaki sposób są tworzone przekazy językowe a to obejmuje zarówno to co mówią, nadawczynie i nadawcy przekazów, jak  i to ,jakie intencje im towarzyszą przy tym, w określonym czasie, jak również patrząc na proces tworzenia procesów językowych z meta poziomu: procesów, narzędzi jakich używają by stworzyć przekaz. Tworzenie przekazów językowych dotyczy zarówno języków sztucznych jak i naturalnych, języka migowego, brajla, jak i innych…  Jak opisywałeś/opisywałaś obrazek? To od czego zacząłeś/ zaczęłaś? A czy Twój sposób opowiadania zmienił się, w sytuacji, gdy dostarczyłam dodatkowych wiadomości o odbiorcach/ odbiorczyniach Twojego komunikatu?  O czym wtedy pomyślałaś/ pomyślałeś?  Co dla Ciebie było najbardziej istotne? Co ważne? A co bez znaczenia? Tak, za każdym razem, gdy wypowiadasz się nie tylko” musisz” pomyśleć, ale rzeczywiście myślisz  m.in o tym do kogo będziesz mówił/a. Co więcej. O doświadczeniach tej osoby, jej płci, wieku, a także o tym, czy Ty i Twój odbiorca i odbiorczyni, macie wspólne doświadczenia, a co Was różni.A co z tym związane.  Jaki zakres wspólnej wiedzy posiadacie? I o jeszcze wielu innych kwestiach. Nie? Spotykając sześciolatka na ulicy przecież nie będziesz fundował mu trwającego półtora godziny wykładu na temat czarnych bzdur, znaczy dur, znaczy dziur. Czarnych dziur. Chociaż, możesz to zrobić, jeśli Cię poprosi (są Tacy, przyroda zna takie przepadki, którzy w wieku lat czterech raczą się samodzielnie Lemoniadą ;d).

Rodzaj algorytmu, to jest swoisty przepis wspólnej komunikacji przedstawił  w 1975 roku filozof H Paul Grice jego zdaniem, i to nie jednym, złożonym, by intencja osoby mówiącej była czytelna wypowiedź powinna być dostosowana:

 • do okoliczności, w których została wypowiedziana;
 •  do znaczenia toczącej się konwersacji;

Do tego określił on cztery reguły formułowania wypowiedzi:

 • reguła ilości — dostarczaj tyle informacji ile jest to konieczne, by pozostać zrozumiałą i jednocześnie nie za mało, i nie za wiele, by być zrozumiałym/ zrozumiałą. Zadaj sobie pytanie, co słuchacz/ka już zna? O czy może wiedzieć, o czym na pewno wie? Jaki duży jest zbiór wspólnych doświadczeń, odniesień?
 • reguła jakości — niech wypowiedź będzie prawdziwa. Mów to, co wierzysz. Powołuj się na fakty. Pamiętaj o tym, na czym opierasz swoją wypowiedź, jakie są jej filary/wartości.
 • reguła odpowiedzialności — Twórz przekazy dostosowane do poziomu odbiorców i odbioczyń. Nie każdy jest Heideggerem. :). Nawet kwestie zawiłe można przedstawić w sposób zrozumiały, to jest: np przejrzysty.  Reguła odpowiedzialności nakłada na nas obowiązek powiązania wcześniejszych wniosków z tym, co powiesz za chwilę. Czyli chodzi o to, żeby jednocześnie konstruować tak wypowiedź, żeby nie widać było szwów.
 • reguła sposobu — by Twoja wypowiedź była jasna, jednoznaczna w przekazie, i uporządkowana. Bądź wyrozumiał_y/a jeśli ktoś/ia popełnia błędy. Sprawdź, czy Twoja wypowiedź była zrozumiana zgodnie z Twoją intencją.

 

No dobrze, możesz po (i) wiedzieć, to wszystko pięknie b r z m i , ale jak określić, to w jaki sposób nakreślić, albo ocenić obszar wspólnej wiedzy? Swoje rozwiązanie w tej kwestii  zaproponowali trzydzieści cztery lata temu Catherine Marshall i Herbert Clark. I tak wyodrębnili oni trzy obszary na które warto zwrócić uwagę odpowiadając sobie na powyższe pytania, s są nimi:

 1. fizyczna współobecność —- sytuacja ta dzieje się wtedy gdy zarówno nadawca (nadawczyni) jak i odbiorca (odbiorczyni) przekazu znajdują się w tym samym miejscu. Dotyczy to w równej mierze sytuacji jak i przestrzeni fizycznej. Np. warunki w jakich jest przeprowadzona rozmowa. Inaczej będziemy rozmawiać na lotnisku, inaczej w klubie, kawiarni, a inaczej na sali warsztatowej.
 2. językowa współobecność — np gdy rozmowa, która się toczy, jest kolejną na ten sam temat użytkownicy i użytkowniczki języka posiadają wcześniejsze informacje.  Szukanie i z n a j d o w a n i e wspólnych punktów odniesienia na różnych poziomach wypowiedzi.
 3. Przynależność do tej samej grupy — na podstawie wspólnych grup i należności do nich osoby określają zakres wspólnej wiedzy. Gdy poznajemy kogoś, widząc tę osobę po raz pierwszy, często, by nie napisać zawsze pytamy się, do jakich grup on/a należy. Temu służą np pytania o zainteresowania, hobby, zawód. Fusell i Krauss zwracali uwagę także na inny aspekt, tego zachowania, czyli przyjmowania a priori, czy bycie przekonanym/ przekonaną o posiadaniu jakieś wiedzy, przez osoby, z którymi rozmawiamy.

Na przykład gdy wypowiedziałam zdanie: (Są Tacy, przyroda zna takie przepadki, którzy w wieku lat czterech raczą się samodzielnie Lemoniadą ;d). To tym samym uśmiechałam się  Xpilu do Ciebie, znaczy, przywołałam sytuację, kiedy wspominałeś o tym, że szybko zacząłeś czytać, samodzielnie, i że pierwszą książką były, Bajki Robotów Lema Stanisława. Gdybym założyła, że wszystkie osoby czytające, w tej chwili,  ten tekst, w tej chwili, znały ten fakt, nie wyjaśniałabym  teraz znaczenia tego zdania.

Aby nasza wypowiedź została zrozumiana zgodnie z intencją, którą kierujemy do odbiorczyń i odbiorców koniecznym jest zredukowanie dwuznaczności. (Poza wyjątkami, kiedy są one  porządnie pożądane :D). Kto/sia mi powie co znaczy: On zniszczył zamek? albo: Znów widzę te gołąbki! en w drzwiach, czy może mówimy o tym, że jakaś budowla właśnie została zbudrzona? Widzę gołąbki, które użeźniają mi odchodami balkon,który tak się składa, że d o p i e r o   c o sprzątałam? Chodzi o gruchającą parę przy stoliku obok, czy o to, że właśnie mam smak na potrawę z ryżu, pieczarek i kapusty? Warto się upewnić, i to nie tylko gdy zajmujesz się językiem (i nie mam tu na myśli bycia laryngolożką, albo szewcem). Kto/sia nie zajmuje się językiem?  Pamiętam z dzieciństwa gdy byłam z wizytą u rodziny. I jedna z Cioć (ta, której się nie odmawia) zaproponowała, że poczęstuje mnie gołąbkiem, na co ja, nieświadomie (i co gorsza!) z radością przystałam, mój entuzjazm ostygł, gdy okazało się, że ten gołąbek jeszcze do niedawna fruwał… Ad rem, (mając w pamięci regułę ilości)  językoznawczynie i językoznawcy przypatrują się procesowi popełniania błędów, gdyż  proces ów stanowi  bardzo ważną informację zwrotną.

Jaką wartość ma dwuznaczność leksykalna? A jaką wagę stanowi kontekst? Mając w pamięci wszystko,co do tej pory przeczytałaś lub przeczytałeś, mam jeszcze jedno pytanie. Czy zauważyłaś, zauważyłeś  ile uwagi wymaga od nas zapamiętanie i przytoczenie wypowiedzi, nie ogólnej jej sensu, ale wypowiedzi, dosłownej? Zastanawiałaś/łeś się dlaczego tak się dzieje, że aż tak trudno przytoczyć słowo w słowo, to co gdzieś usłyszałyśmy, i usłyszeliśmy? Chcąc to sprawdzić, przy najbliższej okazji spróbuj zapamiętać parę zdań, przez kogoś wypowiedzianych, i za kilka godzin przytocz je z pamięci. Otóż, za ową trudność odpowiedzialne są  Procesy myślowe, które zachodzą w naszych umysłach a ściślej rzecz ujmując to co nazywamy sądami. Do tego mamy jeszcze coś takiego jak inferencjami, proces ten polega (w dużym uproszczeniu) na zapełnianiu luk przez słuchaczki i słuchaczy, tak więc nie wszystkie informacje pochodzą od osoby mówiącej*. (Nadawczyni/ nadawcy komunikatu*). Np: Czytałam dziś Słownik Mitów i Tradycji Kultury. Tam jest wiele ciekawych wątków, które chciałabym zgłębić. Przecież nikt n o musi Ci powiedzieć Wertowałam dziś Słownik Mitów i Tradycji Kultury, Tam, czyli w tym słowniku, jest wiele ciekawych wątków, które chciałabym zgłębić.  Nie tylko wiesz, że tam odnosi się do książki, ale masz także w umyśle obraz przedmiotu, jakim jest książka. Wydaje się to przecież oczywiste, ale oczywistym nie jest. Zatem wysuwanie wniosków na temat wypowiedzi i ich liczba może być niebagatelna. Poza tym te wnioski nasuwają się niejako automatycznie. Ale nie muszę pisać, że tak nie dzieje się. Ten proces służy spajaniu informacji, stworzeniu jej spójnego obrazu. Takie składanie puzzli, tyle, że bez spoglądania na dołączony obrazek.

Powyższe akapity to tylko kropla w morzu, a może nawet więcej niż morze. Komunikowanie i porozumiewanie się jest fascynującym procesem. Nie tylko nasze ludzkie, ale również międzygatunkowe. Coraz to częściej naukowczynie i naukowcy przekonują się, że dochodzili do błędnych wniosków, albo mijali te pra pra prawidłowe. I nie chodzi tu o narzędzie które poprzedziło wynalezienie wideł, chodzi np o błędne konstruowanie, albo interpretowanie eksperymentów np z tego względu, że  były one osadzone na  antropocentrycznych założeniach. Jak to miało miejsce gdy badano co szympansy potrafią zrozumieć z naszego języka, czy -a jeśli tak to  – w jaki sposób się uczą. Wysnuto wówczas— jak łatwo się domyślić (zakładam, że tak właśnie jest) wysnuto  błędny wniosek: zwierzęta te nas nie rozumieją, czego dowodemi miało być ich zachowanie, poza tym nie są w stanie się uczyć: w czasie deszczu nie otwierają parasola, lecz chowają się pod gęste, korony drzew! O losie! Naturalnym zachowaniem goryla jest właśnie to drugie zachowanie. Zejdźmy z drzew na ziemię, i to nie dlatego, że teraz nie ma ani deszczu, ani liści 🙂 (Są takie miejsca,które są  jednostajnie przewidywalne meteorologiczne)…

Co jeszcze przegapiłyśmy i przegapiliśmy? Oj wiele, wiele kwestii…

Języki rodzą się,są rozwijane, żyją  (albo i wprost przeciwnie) i tak,  umierają, ale czasami, tak jak łacina (i nie mam na myśli tej, podwórkowej, kruca fuks) z martwych wstają. Mówi się (sic!) [a właśnie, (sic!)], że można rozmawiać o trzech śmierciach tego języka, ale nie będę na ten

[Otóż i on, źródło zdjęcia].

[Otóż i on, źródło zdjęcia].

temat pisać. Chyba, że kiedyś, jeśli wyrazicie taką chęć. Po polsku, w komentarzach poproszę i jeszcze czytelną czcionką, dziękuję :). A właśnie, możesz spytać:(i nie będzie to pytanie z gatunku ratunku naiwnych.).. A kiedy powstał język polski? To też temat na inny artykuł. Można tylko wspomnieć, że taki Mieszko I (to ten gość z portfela, widnieje na banknocie dziesięciozłotowym) nie mówił po polsku. No dobrze, znaczy…  Bardziej wprost przeciwnie… Ściślej rzecz ujmując. Z jednej strony przyjmuje się to za kwestię czysto (sic!) umowną, z drugiej: jeśli, a tak jest rzeczywiście, o języku polskim możemy mówić, w chwili gdy nasze państwo zaczynało istnieć, w ogóle. A nie, znikneło na sto dwadzieścia trzy lata z map świata w wyniku rozbiorów. Panowanie Piastów to okres wcześniejszy, gdzie nie tylko granice się formowały, ale także rejony etniczno- dialektalne. A z trzeciej strony, bo i taka istnieje, o tym czasie, a ściślej rzecz ujmując o języku z tego czasu wiemy nazbyt mało, albo jeszcze mniej.

No dobrze, meandry dziejów, to meandry dziejów i nie ma co się tam zapuszczać bez mapy, kofeiny i dobrego śniadania. No dobrze, żary żartami, odłóżmy je na dowolnie wybrany book, ale jeśli czytasz, ze zrozumieniem ten tekst, i nie jesteś maszyną, ani UFO (co zakładam z ex definitione, tak to właśnie (kolejny) przykład czynienia automatycznych założeń zawartych w w języku, chociaż nie wszystkie założenia mają charakter automatyczny, ale – dla klarowności przekazu i w tym kontekście- nie zajmujemy się innymi) . No dobrze, jesteśmy tu i teraz, znaczy, wiek dwudziesty pierwszy (nie zależnie od wieku, metrykalnego) dzień dwudziesty szósty stycznia, dwa tysiące siedemnastego roku. Widziałeś/ widziałaś kiedyś dziecko. Małe. To dziecko swoje Pierwsze Słowo wypowiada zanim ukończy pierwszy rok życia, albo tuż po nich. Jednak aby to jednak mogło się zadziać, wiele się musi wydarzyć. Ja wiem, że zwykle to  Człowiek, który postrzegany jest jako mało komunikatywny, ale wielbłądzić rzeczą ludzką… Czy jakoś tak… Czyż nie? 😀

Człowiek nie tylko uczy się sposobu w jaki sposób rozróżnić słyszane dźwięki, w tym także ludzką mowę, mowę osób bliskich i  obcych, ich płeć. Odróżnia też co jest jego/ jej językiem pierwszym (ojczystym)a co językiem obcym. Poza tym, człowiek uczy się sposobu w jaki może używać aparatu artykulacyjnego, czyli po prostu gaworzenia, nie tylko wydobywania dźwięków, ale całej gamy wiążącej się z tym ekspresji. Tak, ekspresji, chociaż ma ona charakter przed językowy.

Jednym z mitów sprzedawanych chętnie przez osoby pracujące w szkołach językowych (nie mówię, że przez wszystkie te osoby) jest powoływanie się na fakt, że jeśli nauczyłaś/ nauczyłeś się posługiwać się językiem pierwszym w sytuacji gdy jeszcze nic nie umiałeś, nie umiałaś, to tym bardziej nauczysz się języka (dotychczas) obcego. Powołując się na ten argument, osoby te dowodzą, eufemistycznie rzecz ujmując swojej niewiedzy, a przynajmniej bezrefleksyjnego powtarzania, nie prawdziwych sloganów. Wiadomo dzisiaj bowiem, że niemowlak dysponuje bardzo szerokim repertuarem dźwięków, w tym momencie swojego życia (paradoksalnie nie jest on- ten okres oczywiście -tak postrzegany) wymówić wszystko, każdy dźwięk, dopiero z czasem, ulega on zawężeniu, do dźwięków, które słyszy w swoim najbliższym otoczeniu (geograficznym). Tak więc nie jest to tylko słuchanie, jest to już nabywanie języka. Tworzenie narzędzi, którymi, w późniejszym okresie będzie się dziecko posługiwać. Przychodzi więc czas tworzenia fonemów, czyli takich najmniejszych cząstek elementarnych, którymi będzie się ono posługiwać. Takie rozbieranie sylab na części pierwsze, drugie i kolejne.

Kolejnym mitem jest to, że dziecku udało się coś powiedzieć, bo je poprosiliśmy o to (powiedz: „Tata”, no powiedź „Tata”), i przychodzi to bez wysiłku. Oczywiście wypowiedź ma charakter wolicjonalny, ale nie znaczy to, że przychodzi ona łatwo i bez treningu. Posługując się metaforami bardzo często mówimy o nauce chodzenia, ale często zapominamy o nauce mówienia…  Wróćmy (sic!) jednak do tematu przewodniego.

Po pierwsze słownik rośnie po woli i powoli. Po wtóre, zbiór ten jest nader mały, taka najpotrzebniejsza apteczka pierwszej pomocy.  I można w pewnym uproszczeniu przyrównać ten proces do uczenia się pamięciowego. Dwulatek/Dwulatka, tak kiedy bliżej mu/ jej do trzecich niźli drugich urodzin gdy posługuje się już około pięćdziesięcioma słowami, następuje coś w rodzaju skoku… Potrafią z fonemów zbudować wyrazy…

Takich przełomów jest wiele, naprawdę. Ten tekst miał być na początku zupełnie o czymś innym. Chociaż też o języku. O tym jak trudno, i o tym jak fascynująco się jest uczyć języka obcego, oswajać się z nim. Odnajdywać i tworzyć. Mam jednak jeden wniosek. Nie zatracajmy ciekawości świata. To dzięki niej nadajemy mu smak i barwy. To rodzaj przeprawy i przyprawy. I wyprawy. Świat nie jest oczywisty. Oczywista to oczywistość. Dość.

W jaki sposób teraz opisałabyś/ opisałbyś, przestawiłbyś/ przestawiłabyś pierwszy obrazek?

[Jedno słowo za dużo, sł. Michał Kuźmiński, muz. Michał Łanuszka, źródło nagrania].

————————————————————————————————

*Osoba Głucha, lub Osoba Głuchoniema także mówi w takim sensie, o czym już wspominałam.

 

Reklamy

22 comments on “[317]. #…Bo Świat jest ciekawy! (1).

 1. xpil
  02/02/2017

  Hosanna! Zakłębiły się termosy!

  (To apropos akapitu o dwuznaczności leksykalnej i literalnym zapamiętywaniu tekstu. Ciekaw jestem ilu czytelników tego wpisu skojarzy ten cytat.)

  • 5000lib
   02/02/2017

   Nigdziebądź nie mogę znaleźć od_niesień 🙂

   • xpil
    02/02/2017

    Bo to cytat z mało popularnej książki jest. Autor bardzo popularny (Lem, jakże by inaczej), ale książka rzadko wspominana bo nudna (nieprawda! ale tak ją większość populacji odbiera).

    • 5000lib
     02/02/2017

     Wtem i Lem. 🙂 A jaki to tytuł moje neurony pytają się, hę? 🙂

     • xpil
      02/02/2017

      „Fantastyka i futurologia”. Bardzo fajna rozprawa o literaturze w ogólności oraz literaturze SF w szczególności. Przyznam, że pierwsze czytanie uskuteczniłem ze słownikiem wyrazów obcych w kończynie, łatwo nie było. Ale było warto.

      • 5000lib
       02/02/2017

       Brzmi bardzo zachęcająco. I jedno i drugie, bo używanie słownika mnie nie przestrasza. Strzelałabym, że Lem (zważywszy na Twoje inklinacje) ale było by to naciągane. Gdyby napisał to ktoś inny, nie trafiłabym po nitce do Lema. Dzięki za tropy. I chyba zepsułam innym zabawę… Niechcący.

   • xpil
    02/02/2017

    A, dodam jeszcze, że już za kilka chwil, kiedy tylko guglowy robocik indeksujący internety przeczesze Twojego bloga, następni poszukujący tej tajemniczej frazy będą trafiali właśnie tutaj. Proszę bardzo :]

 2. dychadziennie
  04/02/2017

  Wydaje mi się, że jedyna słuszna i W RZECZY SAMEJ prawidłowa odpowiedź na pytanie o to, w jaki sposób opisał(a)byś pierwszy obrazek znajduje w czwartym obszarze wspólnej wiedzy zaproponowanym przez Catherine Marshall i Herbert Clark. Którego nie ma!
  Co wygrałem? 🙂

  • 5000lib
   04/02/2017

   A właśnie, przestrzeliłam, dzięki za zwrócenie wagi_u! Uff, a co chciałbyś wyGRAĆ? Wygrać możesz różne uTwory… 😀 na jakim instrumencie grasz? 😉

   • dychadziennie
    05/02/2017

    Cajon, djembe, didjeridoo i przeszkadzajki – be my guest 😉

    • 5000lib
     05/02/2017

     😀 Poprawię jak będę miała okazję. Czytaj proszę, najszybciej jak się da, będę miała na u_wadze. Grasz? Gdzie się uczyłeś/uczysz?

     • dychadziennie
      07/02/2017

      Formalnie: nigdzie. Metodą prób i błędów, na jamach, słuchając innych. Daleko mi do profesjonalisty, ale też zupełnie nie pretenduję. Umiem na tyle, żeby mieć frajdę z generowania hałasu.

      • 5000lib
       07/02/2017

       I to jest najważniejsze. Kibicuję. Nie we wszystkim i nie zawsze trzeba być profesjonalistą. A już imponujące jest to, że się ma świadomość swoich umiejętności i frajdę z zarządzania (w)dźwiękami.

 3. Ruda Wstążka
  11/02/2017

  Planowałam zerknąć pobieżnie na ten wpis i zostawić go sobie na później, ale zaczęłam się zastanawiać nad opisami obrazka i wciągnęłam się. 😀
  Przychodzi ci może do głowy jakaś godna polecenia lektura związana z językoznawstwem dla kogoś, kto nie ma z nim związku?

  • 5000lib
   11/02/2017

   Ha! To miłe, że jednak zaczęłaś się zastanawiać 🙂 I do jakich wniosków doszłaś? Jeśli, oczywiście, chcesz się nimi podzielić. 🙂 Pomyślę i polecę (Ci książkę), tyle, że proszę pomóż mi i napisz, co Cię interesuje (jaki aspekt). 🙂

   • Ruda Wstążka
    11/02/2017

    Do opisania obrazka komuś, kto się śpieszy starczy pobieżny rzut oka na obrazek czy nawet sam podpis – tak jakbym sama się śpieszyła. Opis w przypadku osoby głuchej chyba nie różniłby się zbytnio od opisu, który bym przedstawiła osobie, o której nic nie wiem. Opisanie obrazka osobie niewidomej wymagałoby najwięcej wysiłku, skupiłabym się na rzeczach, które można odbierać inaczej niż wzrokiem np tłumie, biegu, słońcu, a pominęła kolory.
    Któryś opis byłby dla ciebie trudniejszy od innych?

    Jak ostatnio zgubiłam się w internecie to trafiłam na jakiś wykład z lingwistyki kryminalistycznej. 🙂 W ogóle, zawsze mnie ciekawiły różnice między językami, tłumaczeniami czy sposobami mówienia ludzi np z różnych środowisk – to jedna z takich rzeczy, o których planowałam kiedyś coś poczytać. Obszary wspólnej wiedzy i reguły formowania wypowiedzi mnie u ciebie zaciekawiły 🙂

    • 5000lib
     11/02/2017

     Piszesz (pozwól, że zacytuję): „Do opisania obrazka komuś, kto się śpieszy starczy pobieżny rzut oka na obrazek czy nawet sam podpis – tak jakbym sama się śpieszyła”. Jesteś pewna? A jeśli osoba która się spieszy chce pozyskać jakąś konkretną informacje? Tak, jak ludzie pracujący jako baristki i bariści uczą się rozpoznawania ludzi, którzy się spieszą, od tych, którzy chcą delektować się kawą.
     A to mnie zastanowiło: „Opis w przypadku osoby głuchej chyba nie różniłby się zbytnio od opisu, który bym przedstawiła osobie, o której nic nie wiem”. No tak, a jakby Cię usłyszała?
     Piszesz: „W ogóle, zawsze mnie ciekawiły różnice między językami, tłumaczeniami czy sposobami mówienia ludzi np z różnych środowisk – to jedna z takich rzeczy, o których planowałam kiedyś coś poczytać. Obszary wspólnej wiedzy i reguły formowania wypowiedzi mnie u ciebie zaciekawiły” to wiedza interdyscyplinarna, teraz nie mam dostępu do książek, ale będę miała w pamięci, i na pewno Ci coś polecę. 🙂 Za jakiś czas, niestety. Proszę Cię o cierpliwość.

     • Ruda Wstążka
      11/02/2017

      Gdybym dostała tylko informację, że ktoś się śpieszy, powiedziałabym coś o tym, że na zdjęciu są ludzie biegnący w maratonie i najwyżej oczekiwała dalszych pytań. Ale gdybym wiedziała jeszcze, że ktoś szuka zdjęć z letnich zawodów sportowych to bym dodała, że to mogą być wakacyjne zawody 🙂 No chyba, że widziałabym, że rozmówca potrzebuje możliwie najwięcej informacji o tym, co widzę to wtedy, faktycznie, rozwinęłabym wypowiedź. Chociaż i tak bym rzucała krótkie zdania, próbując złapać, jakie informacje mogą mieć dla niego znaczenie albo szukała czegoś charakterystycznego, co wyróżniłoby to zdjęcie na tle, chociażby, innych zdjęć z maratonu.
      No tak, chodziło mi bardziej o treść niż o formę. Języka migowego nie znam, nie wiem, jak popularne jest czytanie z ruchu warg, więc automatycznie uznałam, że opis byłby przeze mnie pisany. Możliwe, że jakby mój słyszący rozmówca nie znajdował się obok mnie, a na przykład w drugim pokoju to niewykluczone, że też pisałabym do niego zamiast krzyczeć.
      Nie śpiesz się, mogę poczekać. 😀

 4. podrozystka
  12/02/2017

  Aby opowiedzieć obrazek osobie niesłyszącej od urodzenia, musiałabym użyć języka migowego. Niestety jego znajomość praktycznie w całości uleciała mi już z głowy, podobnie jak łacina (nie mówiąc o tej podwórkowej, która w pamięci trzyma się świetnie, mimo że unikam jak ognia jej używania).. Gdyby tak dało się magicznie podkręcić tę pamięć do języków! Taka niedzielna, prywatna refleksja..

  Twój tekst jest zgrabnie napisany, a przy czym bardzo ciekawy i wartościowy, zwłaszcza dla kogoś takiego jak ja, kto lata temu w czasach szkolnych był całkiem zaangażowany w językowe hocki-klocki, ale obrał niehumanistyczną „karierę” życiową i rzadko ma czas zafascynować się językiem i komunikacją na nowo 🙂

  • 5000lib
   12/02/2017

   Cześć, witam na blogu, dobrego czytania i komentowania 🙂 Jakiś napar_stek informacji o języku tu i ówdzie znajdziesz. I inne kwestie rozgość się. Rozkomentuj. 🙂 Dziękuję za dobre słowo, smakowało. :)Uczyłaś się języka migowego? Co Cię do tego skłoniło? Często na wydziałach polonistycznych jest prowadzona taka praktyka. Łacina mnie nie dziwi, ani jedna, ani druga jej odmiana. Pozdrawiam!

Zapraszam do dyskusji :):

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Tagi

"At home" 2013 "Lewa ręka ciemności" "Miasto złudzeń" "Planeta wygnania" "Wydziedziczeni" oraz "Słowo las znaczy świat" #...Bo Świat jest ciekawy! #...I wiesz[cz] #...I wiesz[cz] co jest grane. Absu[ra]da(va)lium #12 poniedziałków #a ja lubię poniedziałki! #Dwanaście poniedziałków #InspirAkcja #iskierki #Jeden krok #najkrótsze #Pytanie w piątek #Pytaniewpiątek #Selekcja 52/20/15 #Szczelin w szczegółach ciąg dalszy #szczelin w szczegółach dalszy ciag #XII poniedziałków .[Saturday Pianist jazz]I Hiromi Uehara I Move 1 Movement 1: Poetry Of Wheels (George Gruntz) 3:05; 2 Movement 2: Poetry Of Lights (George Gruntz) 3:54; 3 Movement 3: Poetry Of Links (George Gruntz) 5:28; - 4 ILL Used ILLusions (George Gruntz) 5:1 01. Austin (Wasilewski) - 7:07 02. Sudovian Dance (Wasilewski) - 6:28 03. Spark of Life (Wasilewski) - 6:34 04. Do rycerzy 01. Requiem for Willy Loman 3:58; 02. Eternity Theme 1:58; 03. Closed Roads 5:36; 04. Waiting 2:07; 05. Voyage 2:10; 06. Invocation 2:26; 07. Tango of Love 1:41; 08. Tom’s Theme 1:35; 09. Laura’s 2 plus 1 7 widoków w drodze do Krakowa 7 widoków w drodze do Krakowa Grzegorz Turnau 9 Dead Alive 10 Easy Pieces for Piano 30 na 30 1997 2009 2012 2015 A Aagfe van der Voegh ach ach, kobiety i o kobietach Achille Adrien Proust ACT Adama Bremensis Adam Bałdych Adam Czartoryski Adam Ferency Adam Golec Adam Hurst Adam Jerzy Czartoryski Adam Nowak Adam Pasternakiewicz Adam Pendelton Adam Strug Adam Włodek Adam Zagajewski Adam Zagajewski Obrona żarliwości Adele Bloch-Bauer I Adolf Sax adrygał Agata Kulesza Agata Młynarska Agata Tuszyńska Aga Zaryan Aga Zaryan śpiew Agnieszka Chrzanowska Agnieszka Osiecka Agnieszka Sylwanowicz Agora SA Agostin Tassi Aguste Rodin Aiora Akademia Nauk akordeon Akurat Alan Dawson Alan Pasqua Albert Camus Albert Camusa i Franza Kafki. Albert Einstein Alberto Giacometti albo Kobieta przy oknie Albrecht Dürer album: ‎The Musical Voyages Of Marco Polo albumy albumy recenzje Alchemik Alchemik (Alchemik Acoustic Jazz Sextet) alef Spinoza Aleksander Lesman Aleksander Macedoński Aleksandr Moczulski ales from Earthsea Alexandera Lonquicha Alexander Scriabine Alexandre Desplat Alexandre Seon Alexey Kruglov Alex Rovira Celma & Fernando Trias de Bes Alfa Alfabet Alfred Lion Alfred Nobel Alfred Szklarski Alice Sara Ott Alicja po drugiej stronie lustra Alicja w Krainie Czarów Alicję Gawlikowską ---Świerczyńską Alma Mahler A long Story 2007 alpinizm alto saxophone altówka Alvernia Studios Amon. Mój dziadek by mnie zastrzelił. recenzja Amon Göth Anaksymanes Anat Fort Anatole Francis anatomia Anawa Anda Rottenberg Andersen Andre Debierne Andriej Skhurhan Bożena Zawiślak-Dolny Andrzej Andre Krzywicki Andrzej Bachleda Andrzej Ferenc Andrzej Jagodziński Andrzej Jakimowski Andrzej Jakubowicz Andrzej Krzywicki Andrzej Panufnik Andrzej Sapkowski Andrzej Sikorowski Andrzej Trzaskowski Andrzej Wajda Andrzej Zaucha Andrzej Zaucha i Anawa André Tempel Andy McSmith Andy Sheppard Angela Davis Anglia animacja Animisiewasz Startt anim_akcja przeciw sterotypom Anja Lechner - Her First Dance (2008) Anja Lechner wiolączela Anna Austiaczka Anna Bikont Anna Chęćka -Gotkowicz Anna Maria Jopek Anna Maria Jopek - śpiew Anna Maria Jopek Licho Anna Maria Jopek ustami Annaputna Anna Rusowicz Anna Saraniecka Anna Seniuk Anna Treter Anna Wojtowicz Annette Paul Anouar Brahem Anthony de Mello Anthony Jackson Anthony Jackson - Bas Anthony Wilson Antoine’ de Saint-Exupéry Anton Dworak Antoni Buchner Antoni Dvořák Antonio de Pereda y Salgado Antonio Vivaldi Antoni Witt Antoni Łukasz Podkowiński Antonín Dvořák Antoon van Dyck antyk antysteresownik Anyone With a Heart recenzja Apelles apetyt na życie Apollo obdziera Marsjasza ze skóry Apple Apus apus Aris Kindta Arkady Shilkloper Arlene Blum Armet de Lisle Arseny Tarasewicz- Nikolajev Arthura Millera Artur Andrus Artur Hajzer Artur Szczęsny Artur Żmijewski Artysta: Adam Hurst Tytuł albumu: Obscura Czas realizacji Marzec 2012 roku Wytwórnia: Ash Records Arvo Pärt Arystoteles astma astma znane osoby chore na astmę Astrid Lindgen Astrid Lindgren astronomia Asurbanipala ateizm Ateny A time for everything atrament audiobok audiobook audiobook Swietłana Aleksiejewicz Audioteka Auguścik Austin (Wasilewski) - 7:07; Sudovian Dance (Wasilewski) - 6:28; Spark of Life (Wasilewski) - 6:34; Do rycerzy autobiografia autyzm A w Krakowie na Brackiej awokado B Bach bajka bajka o życiu Bajor Ballada o filiżance Ballady i romanse ballata Bandwagon Barbara Baczyńska Baritone Vocals – Gordon Jones Countertenor Vocals – David Gould barok Baron de Saint-Julien Bartosz Chajdecki Bogowie Basia Trzetrzelewska bas Phil Donkin Bass bass saxophone Bass – Jimmy Haslip Bazylea baśnie Beatrice d'Este Beethoven Bema Pamięci żałobny rapsod Bergamini Bernadette Mcdonald Bernard Machiavelli Bernard Sève beznadzieja. Biała Legenda Królowej Bony Biblioteka Akustyczna bieda bieda jako towar Big Cyc Bill Gates Billie Holliday Billy Holiday Billy Joel Bily Joel 1973 biografia Biografia Wisławy Szymborskiej Birds Requiem Bisquit b jak breweria Bliss blog blogostan Blogotony recenzja blogowanie Blue Note Blue Ribbon blues Bobby McFerrin Bob Dylan Bob Franceschini Bob Mintzer Bodø Domkor Boecjusz Bogdan Łazuka Bogiem a prawdą Bogusław Kaczmarczyk i Dominik Kwaśniewski Bogusław Mec Bogusław Wołoszański Kafka bohaterka polska Bolesław Leśmian Bolesław Prus Bona Bona Sforza Bona sprowadziła włoszczyznę do Polski? to mit Bonifacy IV Bosch Botticellego Boy Breweria Brewerie Bronisław Kaper Bronisław Maj Bronisław Maj Horacy (przekład Zygmunt Kubiak): Maciej Sarbiniewski (przekład Julian Ejsmond); Grzegorz Turnau (słowa: Grodzisko- Czym jest sen?- aranżacje Bronisław Malinowski Bronisław Pawlik Brunona Schulza Brzechwa budżet budżet błędy Bugge Wesseltoft Bunksy bunt Buzu Squat by pamiętać być dobrym nauczycielem być dobrą nauczycielką Być jak Ron Clark Był sobie król ból Bębny – William Kennedy Błażej Domański Bługaria błędy C caccia Camile Claudel Cannonball Adderley - Mercy Mercy Mercy Caravaggio Caravvaggio Carla Bley Carla Bly Tros2013 Carla Gesualdo Carlo Gozzi Carlye Carolyn Davidson Carravaggio Casanova Caspara Davida Friedricha Cassandra Wilson Catherine Dickens Catherine Hogarth Całaż filozfiaż Cecil Taylor Cecylia Gallerani (1473-1536) Cecylia Kukuczka Celan Celina Kukuczka celtyckie opowieści Centrum Onkologii w Warszawie Cesare Catà chanson de geste Charlesa Lloyda Charles Bouchard Charles Byrne Chiarmonte Chicago Symphony Orchestra Chick Corea chodzenie Choeurs de Lyon Chopin na jazzowo chorał chorał ambrozjański choroba choroba alkoholowa choroby serca Christian McBride Christoph Roßner Chris Tordini - double bass Churchill Chylice Chłopecki ciało ciało ludzkie ciekawostki ciekawostki ciekawostki językowe ciekawostki na temat cukru ciekawostki o ciele człowieka ciekawostki o czekoladzie ciekawostki o jazzie Ciekawostki o kawie ciekawostki o książkach ciekawostki o ludzkim ciele ciekawostki ornitologiczne ciekawostki o ósmym marca ciekawostki o średniowieczu ciekawostki układ oddechowy ciekawość cisza City of Illusions clarinet Claude François Claude Lorrain Claude Monet Claus Pieterszoon co dzieje się z ciałem po śmierci co jest grane. Absu[ra]da(va)lium co jest grane. Absu[ra]da(va)lium...I wiesz[cz] Cole Colin Vallon Colin Vallon Trio Coltrain Coltranie Come Away With Me recenzja Conlon Nascarrow co przyjemnego przeczytać? co to jest sapka co to są Listy i inne Brewerie co warto czytać co warto czytać z fantastyki? Co warto czytać z fantasy co warto przeczytać? co zrobić jeśli mam słomiany zapał co zrobić z rozczarowaniem? co z tym budżetem cukier cykl cykl You can listen jazz cykl Ziemiomorze cytat cytat na teraz cytaty cytaty Jana Kaczkowskiego Cytaty z Jana Kaczkowskiego Czajkowski czarne złoto Czarnobyl Czarnobylska Modlitwa czas czas świąt czekasz na wiosnę Czerony Tulipan Czerwony Tulipan Czesława Korzeniowska Czesław Miłosz Czesław Niemen Cztery Pory Roku czy dama z gronostajem z czym dama staję? czy jaskółki odlatują na zimę? czyli]. Prawo do... czy między bogiem a prawdą? Jak poprawnie powiedzieć czym skutkuje uszkodzenie rdzenia kręgowego czy smarkać czyta Andrzej Ferenc czytaj Listy i inne Brewerie Czytam więc jestem Czytanie szkodzi :) czytelniczki czy to prawda Czyści jak łza Człowiek człowiek w kosmosie córka Bzdurka D DagaDana Dama z... Dama z gronistajem Dama z Gronostajem Dama z łasiczką Danae Danaus plexippus Daniel Barenboim piano Daniel Kapustka Daniel Kapustka – perkusja Daniel Nilsson Danielsson Palle Daniel Tamment Daniel Tammet Daniel Tiamment Daniel Waples Danny Cudd Danuta Grechuta Danuta Szaflarska Danuta Szaflarska nie żyje Darek Oleszkiewicz Dariusz Kortko Dariusz Zboch Leszek Sojka Jakub Kołodziejczyk Joanna Zagajewska Michał Kowalczyk Dark Crayon Dark Crayon/Piotr Cieślicki Dave Holland Dave Koz David Brubeck David Chesky David Chesky / Fundação Orquestra Estúdio / Rui Massena David Chesky: The Zephyrtine - A Ballet Story recenzja David James Soprano Vocals – Monika Mauch Tenor Vocals David James Soprano Vocals – Monika Mauch Tenor Vocals – Rogers Covey-Crump David Kikoski David Lynch David McClelland Da Vinci Dawid Bowie dawni mistrzowie Dean DeBloisChris Sanders Dean DeBloisChris SandersWilliam Davies Deborah Tannen de Falla de gustibus non est disputandum deneidy depresja Dezyderata Dhafer Youssef Diabelski młyn Diana Krall Diana Krall - When I look in your eyes Diares of Hope Diego Velázque Diego Velázquez dieta Dino Saluzzi dlaczego dlaczego 8 marca dlaczego bekamy? dlaczego człowiek się wierci? Dlaczego Dickens byłby youtuberem? Dlaczego karku nie można złamać dlaczego ludzki kręgosłup ma kształt podwójnej litery s dlaczego malejemy? dlaczego mamy gęsią skórkę dlaczego mówimy nie zasypiaj gruszek w popiele dlaczego nie dyskutujemy dlaczego się czerwienimy dlaczego warto nie biegać Dlaczego warto zobaczyć film o Stephanie Hawkingu dlaczego wypda nam dysk Dlaczego zacięcie się papierem bardziej boli dla dzieci Dlaubert Dobrawa do czego służt stół? Do czego służy stół? do diabła z tym budżetem dojarzość Do Marka Aureliusza Domenic Buonvicini i Silvestr Maruffi do mieszczan (Katarzyna Nosowska Dominik Bukowski Dominik Kwaśniewski Dominik Wania Dom o Zielonych Progach Dora Diamant Dorota Górska Dorota Kędzierzawska Dorota Miśkiewicz Dorota Osińska Dorota Warakomska Dostojewski do szlachty Dotknięcie pustki DoZP doświadczenie niepełnej sprawności Driekoningenroud Droga 66 Drugi dziennik recenzja drums duc de la Rochefoucauld Dudziak Dugosz Duke Duke Ellington Duke recenzja dur radość Dwadzieścia pięć lat temu zginęła Wanda Rutkiewicz dwuznaczność leksykalna dyg_resje Dymitr Szyszkin dynamit dysk dyskusja dyskusja o nudzie dyskusje o sztuce dysleksja. dystans Dziady Dzieciństwo Marii Skłodowskiej Curie dziennik Dziesiąta rocznica śmierci Jana Pawła II Dzień Dziecka Dzień Języka Ojczystego Dzień Książki dla Dzieci Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy 23 kwietnia od 1996 roku Dzień Matki Dzień ojca. Dżem E e.e. cummings e.s.t ECM ECM. Eicher ECM wytwórnia Edgar Degas Edmund Semil edukacja Edwarda Albee Edward Grieg Edward Hopper Edward Janner Edward John Phelps Edward Kłosiński Edward Walter Fryer Eivind Aarset ekonomia elektronika [Electronic Wind Instrument ] Elektryczne Gitary Eleni Karaindou Eleni Karaindrou Eleni Karaindrou - fortepian; Kim Kashkashian - altówka; Jan Garbarek - saksofon tenorowy; Vangelis Christopoulos - obój; Camerata Orchestra pod batutą Alexandrosa Myrata Eleonora Akwitańska Eleonora Aragońska Eli eli Elijah Bossenbroek Elijah Bossenbroek - Carpe Lumen Elina Duni Quartet Eliota Elisabeth Kübler-Ross Elizabeth Barrow Eliza Orzeszkowa Elkhonon Goldberg Ellen Key Elliot Mason Elmo Elwira Kamińska Elżbieta Towarnicka Emil Zola En Chordais Ensemble Constantinople Epikur epowerment Ercole d’Este Eric Clapton Eric Clapton autobiografia Eric Clapton kończy karierę nie będzie koncertował Eric Zener Ermelino Ermellino Ernest Rutherford erudycja esej eseje etno Eugeniusz Makówka Eugène Henri Paul Gauguin Ewaa Lipska Ewa Demarczyk Ewa Lipska Extended Circle F Fabrizio Bosso Fantasie C-Dur; Rondo h-Moll; Sonate A-Dur - Carolin Widmann Fantasty fantastyka fantasy fasolowy król Felicja Bauer Fender Rhodes – Paul Nagel Ferdynand Magellan Feynamann Fibonacci figura matki w sztuce filharmonia Filharmonicy Berlińscy Filip IV Filipowicz Quintet film film polski filozofia filozofia chodzenia Fiodor Dostojewski Fiovanniego Battisty de Lazzari fizjoterapia ciekawostki Flaubert flet Flora Celestyna Teresa Henrietta Tristan y Moscoso Flora Tristan folk folk jazz Follow The White Rabbit (Herman/Tordini/Crane) [3:21]; Saturn Returns [7:43]; Trylon [5:09]; Heart Shaped Box (Kurt Cabain) [4:38]; Ein Gedi (D.Aharoni) [6:01]; The Mountain In G Minor [6:20]; Cadenza Fonopolis Formacja Nieżywych Schabuff - Dadada forte(i)pian(o) fortepian fortepian; Henning Kraggerud fortepian ciekawostki fotepian fraktal Francis Danby Francis de La Rochefoucauld Francis Wolff Franciszek Jerzy Kulczycki Franciszka i Stefan Themersonowie Francja Francoisa Couturiera Franja Frank Zappa Frans van Mieris the Elder (Starszy) Franz Kafka François Boucher François VI frazeologizm Fred Oldenburg fretles Freud Fryderyk Chopin Fundacja terytoria książki Fusell i Krauss Fête de la Musique G Gabriela Anders Waiting Gabriela Muskała Gabriel Lippmann Gala Dali Galileusz Gang Marcela Gary Burton Gazeta Wyborcza Gałczyński Gdańsk Gdańsk 2015 gdy kwitnie żonkil gdy mózg się starzeje Geetali Norah Jones Shankar Georgea Russella George Gershwin George Martin Georges de La Tour Georges Seurat Georges Urbain Georges_Seurat Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte Gerald Cleaver Gershwin gerzegorz turnau Giedroić Gilles Thibault Gintrowski Giorgio de Chirico Giorgione Giovanniego Moroni Giovanni Paola de Feminis gitara gitara basowa Cezary Konrad - perkusja gitary Gitary– Paul Jackson Giuseppe Torelli glejak Glenem Gouldem Glen Gould God Only Knows Goethe Golec uOrkiestra Gottland goły jak święty turecki Gra o tron Grass nie żyje Grażyna Draheim Grażyny Bacewicz Grechuta Gregoire Chamayou Grimm GrubSon grunt to zdrowie Grzech Piotrowski Grzegorz Ciechowski Grzegorz III Grzegorz Kwiecień Grzegorz Piotrowski – saksofonMarcin Masecki Grzegorz Tomczak Grzegorz Turnau Grzegorz Turnau – śpiew Grzegorz Wełnicki Gunter von Hagens Guro Nordengen Guro Nordengen tłumaczenie: Milena Skoczko Gustava Klimt Gustav Theodore von Holst Gustaw Mahler Gwendolyn Bradley Gérard Genette Géricault Górny Śląsk górski oskar góry Głowy piwniczne H Habakuk feat. Muniek Hagar's Song recenzja Halina Wyrodek Halloween Hamburg) Hang Massive Hanna Banaszak Benefis Hans Andersen Hans Frank Hans Zimmer Harapollon Nilus harmonijka Robert Kubiszyn – kontrabas Harrisa Eisenstadta Septembera Harry Potter Harry Potter i Harry Potter i Kamień Filozoficzny Hector Berioz Helena Deutsch Helena Diakonova Helena Modrzejewska Helen Hunt Hendrix Henri Becquerel Henri Bergson Henri de Toulouse-Lautrec Henri Dominici Henryk II Henryk Majewski - trumpet Henryk Sienkiewicz Henry Marsh Henry Murray Hermione Lee Hernando Cortes Herofiloz z Aleksandrii Hertha Ayrton Hieronim Bosch Hieronymus Anthoniszoon van Aken Hilarego z Poitiers Hildegarda z Bingen Hili Plitmann himalaizm himalaizm zimowy to sztuka cierpienia Hiob Hipokrates Historia historia kobiet historia liczb Hogward Hokusai Katsushika Holandia Holland Baroque Holmfrida Holst planety Homo twist Miasto Kraków Horacio Lavandera Horowitz How to Train Your Dragon Hugo Steinhaus hulusi humanizm humor Huśtawki Hymn do Świętej Trójcy Ibrahim Maalouf i czytelnicy idiopatyczna odma opłucnowa Idres Shah Ignacy Jan Paderewski Igor Omulecki II Koncert fortepianowyB-dur op. 83 Johannesa Brahmsa Iiro Rantala Iiro Rantala - fortepian Adam Baldych - Skrzypce Asja Valcic - Wiolonczela Iiro Rantala New Trio Iiro Rantala String Trio II Wojna II Wojna Światowa IKD Ildefons Gałczyński ile waży skóra przeciętnego człowieka Imagine recenza i Marek Grechuta Immanuel Kant impresja Impresje i komenty impresonizm Imágenes (Music For Piano) Inga Iwasiów inspiracja Inspirujące książki instrumenty klawiszowe instrumenty klawiszowe; Krzysztof Pająk ---instrumenty klawiszowe instrumenty perkusyjne Instytut Radowy International Jazz Day Internetowy Klub Internetowy Klub Dyskusyjny Internetowy Klub Dyskusyjny Dyskusyjny [IKD+0] Internetowy Klub Dyskusyjny Dyskusyjny [IKD+2] Internetowy Klub Dyskusyjny [IKD+0] i Orkiestra na Zdrowie Irak. Piekło w raju recenzja Irena Curie Irena Curie na wojnie Irena Krzywicka Irena Santor Irene Joliot- Curie Irene Russo Irene Schweizer Iring Berlin irlandzkie whistle iskierki by 5000lib Istebna I Symfonia D-dur "Tytan" I Ty możesz słuchać muzyki klasycznej Iwaszkiewicz i wiedza I Wojna Światowa IX wiek Izabela Czartoryska Izabela Kastylijska Jacek Bończyk Jacek Dukaj Jacek Dukaj Lód Jacek Kaczmarski Jacek Kleyff Jacek Kozerski Jacek Malczewski Jacek Ostaszewski Jacek Wójcicki Jack DeJohnette Jack Lang Jackowski i Jopek Deszcz Jacob Karlzon 3 Jacques-Louis David Jacques Attali Jadwiga Helena Misel Jadwigi Sikorskiej jak inspirować jak mądrze czytać książki? O czytaniu jakość snu jak racjonalnie kupować książki jak się wyspać Jakub Lange Jakub Łysik Monika Krzysztofik Marta Grzebielucha Karol Kamiński jak umiera człowiek Jak umysł rośnie w siłę jak wytresować smoka jak wzmacniać wolę James Joyce James Slevin Jana II Doskonałego Jan Breughel (młodszy) Jan Brzechwa Jan Dantyszek Janek Gwizdala - bass Alan Pasqua - piano Peter Erskine - perkusja Jan Garbarek Jan Gondowicz Jan Gunnar Hoff Janina Wanda Grechuta Jan Kaczkowski Jan Kaczkowski cytaty Jan Kanty Pawluśkiewicz Jan Kanty Pawluśkiewicz Zbigniew Wodecki Anna Wojtowicz Jan Kochanowski Janne Clemence Wail Jan Ptaszyn Wróblewski Jan Sebastian Bach Jan Smoczyński Janusz Gajos i Magda Umer z najnowszej płyty Duety Janusz Gniadkowski Janusz Korczak Janusz Kozłowski Janusz Limon Janusz Mackiewicz Janusz Majewski Janusz Radek Janusz Zabiegliński Jan van Eyck Jan Vermeer Jan Vermeer van Delft Jan Wildens Jan z Czarnolasu Jan Zych Jar Chojnacki Jarema Stępowski Jarle Vespestad: drums Jarosław Iwaszkiewicz Jarrett Jarret w Kolonii 1975 rok jaskułke jaskółka Jasona Morana Jason Moran jazz jazz finski jazz jest jazz norweski jazz pianist jazz polski Jazz Sebastian Bach Jazz Tribute To Michael Jackson jazz w Finlandii jazz zagraniczny Jean-Édouard Vuillard Jeana Désiréa Gustavea Courbeta? Jeana Paula Jean de La Fontaine Jean de Roquetaille Jean Galbert Savage jedna jaskółka wiosny nie czyni Jeff Hamilton Jeff Tain Watts Jennifer Teege Jeremi Protas Jeremi Przybora Jeroen van Veen Jeroen van Veen – Pärt - Für Anna Maria Jeroen van Veen – Pärt - Für Anna Maria (2013) Jerzego Zawieyskiego i Tadeusza Gajcego Jerzy Bartz Jerzy Czech Jerzy III Jerzyk zwyczajny Jerzy Limon Jerzy Maksymiuk Jerzy Pilch Jerzy Stempowski Jerzy Sthur i Olgierd Łukasiewicz Jerzy Stępowski Jerzy Wasowski jest najważniejsza. Jezus Chrystus Joachim Kuhn Joakim Milder - tenor saksofon tenorowy Joanna Garycka Joanna Pollakówna Joanna Porazińska Joanna Sałyga--- Chustka. Joanna Szczęsna Joanna Szczęsna i Anna Szczęsna Joe Morello Joe Morrello Joey Baron Johana Necka Johann Christian Bach Johannes Brahms Johann Maria Farina John Clayton John Coltranie John Gage John Hawkes John Lennon John Lewis John Mandela John McLaughlin John Porter John Surman John Urry John Williams John Zorn Jon Christiensen Joni Mitchell Jon Schmidt Jopek Jorrain Lorrain Josiah Wedgwood Jowisz Joëlle Léandre Juian Tuwim Julia Hartwig Julian Maszyński Julian Sypniewski Julian Tuwim Juliusz Cezar Juliusz II Juliusz Machulski Juliusz P. Szeniawski Jung Jusepe de Ribera Justyna Steczkowska Jóhann Jóhannsson Józef Czapski Józef Czechowicz Józef Epifani Minasowicz Józef Pankiewicz Józef Peszka Józef Wokulski to Stanisław Wokulski? języczek u wagi języczek uwagi albo języczek u wagi język język a zawody język migowy językowo język polski język polski ciekawostki kabaret Kabaret OT.TO Kabaret Potem Kabaret Starszych Panów Kacper Stolarczyk Kacper Stolarczyk – gitary Kaczmarczyk Kaczmarski Kafka Kaja Nordengen Kaldi Kalina Jędrusik Kamil Łanuszka kampanie społeczne kanał kręgowy kanon kanon fantasy kanon jazzu kanon lektur polskich Karakter Karol Chłapowski Karol Dickens Karol Szymanowski Karol Wielki kaszleć czy kasłać Katarzyna Biedrowska; Marek Szymaszek; Paulina Grondys; Katarzyna Boni Katarzyna II Katarzyna Kolędy –-Zalewskiej Katarzyna Rokicka Katarzyna Rosicka--- Jaczyńska katastrofa w Czarnobylu Katowice Kawa Kayach Kayah Kazimierz Mikulski Keats Keith Jarret Keith Tester Kenny Drew - fortepian Paul Chambers - kontrabas Philly Joe Jonnes - perkusja Lee Morgan - trąbka Curtis Fuller - puzon Ketil Bjornstad kiedy skóra ma orgazm Kieślowski Kinga Prais Klarnet klarnet basowy Klasyczna klasyczne korepetyce -w dobrym tonie. klasyka klawisze kltura Klub Pickwicka kląć jak szewc kobieta Kobieta z dzbanem Kobieta z Wagą kobiety kobiety i o kobietach kobiety w fantasy kobiety w nauce kod kulturowy Kod Leonarda da Vinci koktajl Kolia Piotrowski Komeda koncepcje dzieciństwa koncert Koncert pamięci Agnieszki Osieckiej w Opolu kondycja muzyki Kongres futurologiczny konik polny Konkurs Chopinowski KOnrad Mastyło konsekwencja w działaniu Konstanty Andrzej Kulka Konstanty Ildefons Gałczyński Konstantynopol kontrabas Kordowicz Kornel Filipowicz Kornel Makuszyński Kortarbiński Kosarzyska kosmos Koszula Śliwak Kot z Cheshire Kraków Kraszewski Krew Elfów Kristjan Randalu Kroke Kronika Theitmara Krupnicza 22 Krystian Zimerman Krystyna Czubówna Krystyna Janda Krystyna Janda Wariatka Tańczy Krywult Krzysztof Antkowiak Krzysztof Cezary Buszman Krzysztof Chodorowski. Krzysztof Herdzin - fortepian Krzysztof Kamil Baczyński Krzysztof Kiersznowski Krzysztof Komeda Krzysztof Korzeń; Krzysztof Kraska Krzysztof Kubiesa Krzysztof Napiórkowski Krzysztof Napiórkowski w Trójce Krzysztof Rutkowski Królowa Wiktoria Królowa Śniegu krążek międzykręgowy Ks. Jan Kaczkowski śmierć książka książka 2014 książka jako towar książka mówiona książka papierowa czy ebook co wybrać? książki książki fantasy książki o górach księcia Buckingham KSU kształtowanie nawyków która otrzymała członkostwo amerykańskiej Akademii Medycyny których doświadczeniem były stany depresyjne którzy chorują na astmę Kukuczka kula Kulikowska kultura Kurta Cabaina Kurylewicz Kvieta Legatowa Kyriakos Kalaitzidis L LA Lalka Bolesława Prusa Lao Tzu Larry Coryell Laurent Lemire L czyli 50 Lech Janerka Lech Jęczmyk legendy lekcje u Ophera Brayera lektury Leonard Cohen Leonardo da Vinci Leonardo Rauwulfa Leonard Slatkin Leon Fistek Leonid Shupik Le Radeau de la Méduse Leszek Aleksander Moczulski Leszek Kołakowski Leszek Możdże Leszek Możdżer LESŁAW i ADMINISTRATORR Let Her Go Leurent Lemiere Lew Soloff – trumpet Wolfgang Puschnig – saksofon altowy Andy Sheppard – saksofon tenorowy Gary Valente – puzon Carla Bley – piano Larry Goldings – organy Steve Swallow – bass Victor Lew Leśmian liczby Lifecycle Light Made Lighter Lisa Gerarrd list Listy Listy i inne Brewerie Listy i inne brewerie blog Liszt Literacka Nagroda Nobla literatura literatura górska literatura na popołudnie Live. Największe przeboje Lizzy Loeb l jak listy Lombard Londyn Lorentz Louis Armstrong L Turnau Lublin LUC Lucas van Uden. Ludovico il Moro Ludovico Sforza Ludwig Wittgenstein Ludwika VI Grubego Ludwik Filip Ludwik Pasteur Ludwik VII Ludwik XIII Ludwik XV ludzie ciało ludzi organizm ludzki organizm Lugwig Wittgensein Lukrecja Borgia Lukrecjusz Lula i Mariusz Pędziałkowie Lutosławski Lód Maaanam Kora Mac Maciej Garbowski Maciej Inglot--- akordeon; Błażej Chororowski---gitara basowa Maciej Kukuczka Maciej Magnuski – bas Maciej Maleńczuk Maciej Manguski Maciej Szczepański Maciej Słomczyński Maciej Zębaty madrygał Magdalena Kumorek Mahatma Gandhi Mahler Majewski -fortepian Majewski Robert Malajkat malarstwo malarstwo europejskie malarstwo holenderskie Malcolm Budd Malczewski Malwina Kulikowska Manet Manfred Eicher Manuel de Falla Nights in Spanish Gardens Marc Chagall Marcel Landowski Marcel Proust Marcin Dorociński Marcin Masecki Marcin Murawski kontrabas Marcin Pietraszewski Marcin Wasilew Marcin Wasilewski Marcin Wasilewski - fortepian Marcin Wasilewski - piano Slawomir Kurkiewicz - kontrabas Michal Miskiewicz - perkusja Joakim Milder - tenor saksofon tenorowy Marcin Wyrostek Marcin Zabrocki Marc O'Brien Marcus Miller Marek Bliziński - guitar Marek Grech Marek Grechuta Marek Grechuta i Band Marek Grehuta Marek Jackowski Marek Konrad Marek Moś Marek Napiórkowski Marek Napiórkowski - gitara Marek Niedziwiecki Marginesy Maria Antonia Josefa Johanna von Österreich Maria Antonina Maria Beiser Maria Bogucka Maria Curie Maria Curie emigrantka Maria Curie jako kochanka Maria Dębska Maria Farantouri Maria Magdalena pokutująca Marian Eile Marian Eile- Kwaśniewski Maria Orwid Maria Peszek Maria Peszek i Foks Maria Peszek i Foks Był sobie król Maria Salomea Skłodowska - Curie Maria Skłodowska Curie Maria Skłodowska Curie na wojnie Maria Szyszkowska Marie Mordingrer Mariusz Szczygieł Marjane Satrapi i Vincenta Paronnaud marka markizy de Pompadour Markowie Czuryłło i Grechuta Marsjasz i Apollo Marszałek Marta Górnicka Martha Argerich MARTIN TINGVALL Mary Corinna Jacobi z domu Putnam Maryna Barfuss Maryna Barfuss- Turnau Marzena Michałowska Massner Mateen Matejkę Mats Eilertsen: double bass Matt Brewer Matt Brewer --- bass Gerald Cleaver --- perkusja Yaron Herman --- piano Maur Maurice Fleuret Maurice Herzog Max Brod mała zmiana mała zmiana powoduje dużą zmianę Małe Curie Małgorzata Górnisiewicz Małgorzata Niemirska Mały Książę Mecz Poetycki 2015 Medyceusze medycyna medytacja Mehoffer melancholia Melisa meloreytacja Melvin B. Tolson miasto Mich & Mitch and Zbig łodeggy Michaela Franksa Michael Benita Michael Foucaut Michael Wollny Michaił Afanasjewicz Bułhakow Michal Miskiewicz Michal Miskiewicz - perkusja Michał Michał Anioł Michała Urbaniak Michał Bajor Michał Karol Szymanowski Michał Kuźmiński MichałLitwiniec Michał Nestorowicz Michał Strąkow Michał Tokaj Michał Urbaniak Michał Zabłocki Michał Łanuszka Michel Foucault Michel Petrucciani - fortepian Michel Serres Microsoft Mieczysław Karłowicz Mieczysław Kosz Miejsce kobiet jest na górze Mieszko I Mike Stern Mike Stern - gitara elektryczna Mikołaj Rej Mikołaj Tulipan Mikołaj z Radomia Mikromusic Milan Kundera Milena Jesenská Miles Davis minimalizm minimalizm w muzyce Mini wykłady o maxi sprawach. Trzy serie.Leszek Kołakowski Mira Zimińska-Sygietyńska Miron Białoszewski Miroslav Vitous Misha Alperin Miskiewicz -perkusja.Zamyślenie recenzja Wojciech Majewski Miss Williams Mitch & Mitch Mit Erigone mity mity na temat pozytywnego myślenia Miuosh & Skrzek MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JAZZU./INTERNATIONAL JAZZ DAY Międzynarodowy Dzień Jazzu Międzynarodowy Dzień Kawy Międzynarodowy Dzień Tańca Mme Lemaire Moje córki Krowy moje doświadczenia moje życie bez cukru mol smutek Monika Borzym Moniuszko Monk Montaigne more Morrie Schwartz motywacja motywacje działań Movements In Colour mpd Muchy Munk Munyungo Jackson – Mustafa Pasza muuzyka popularna muz: Zygmunt Konieczny muzyka Muzyka - Grzegorz Turnau muzyka etniczna muzyka filmowa muzyka klasyczna muzyka koncepcyjna muzyka polska muzyka popularna muzyka poważna muzyka rozrywkowa muzyka we Francji muzyka we Włoszek muzyka wielogłosowa muzyka zagraniczna muzyka świata Myslovitz myślenie jednak boli mój budżet mózg mózg człowieka Mózg rządzi. Twój niezastąpiony narząd Kaja Nordengen Młodość na co zmarł Bolesław Prus Na co zmarł Grass na co zmarł Ornette Coleman na co zmarł Stefan Żeromski? nadgryzione jabłuszko nadworny skrzypek Ewy Demarczyk nadzieja Nagroda Nobla Nagroda Nobla 2014 rok Nahuatl najcięższa książka świata najlepszy pojazd XIX wieku największy organ w ludzkim organiźmie najwyższe najważniejsze dokonania na marginesie Na motywach kołysanki Janiny Porazińskiej pod tym samym tytułem.Reżyseria i animacja Tytus Majerski Napoleon Bonaparte Napoleon III Narodowe czytanie Narodowe czytanie Lalki narracja Narrenturm Natasza Czermińska Natasza Czermińska recenzja nauczanie nauczyciel nauczyciele nauczycielka nauka nauka języka co wzmacniać nauka języka popularne błędy nawyk nawyki czytelnicze. Na wyspach Bergamutach Neil Larsen Nelly Ternan neologizm nerw przeponowy New Series NeXT Niccolo Machiavelli Nicola Chiaromonte Nicolaes Eliaszoon Pickenoy Niech Żyje Bal nie każdy potrafi się przewrócić Niemiecka Curie niepełnospraność niepełnosprawni niepełnosprawność niepełnosprawność Prousta niesprawiedliwość Nietzche Nietzsche nie w pełni sprawność Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa niezgoda nie żyje Ginter Grass nigdy mi się nie uda Nighthawks Nike Nikola Sellmair Nikołaj Karamizyn Nils Petter Molvaer Nir Felder Nohawica Norah Jones normy językowe North Cape Notatki notatki na marginesie notatki z wykładów nowoczesny marketing nowy album Grzegorza Turnaua nowy cykl Nowy Rok Nowy Ślad Czarnych Stóp nuda nu jazz O.S.T.R obalanie mitów obalanie mitów na temat Marii Skłodowskiej Curie o bibliotece o bieganiu o blogu obraz obrazy Obscura Obwieszczenie obyczaje obój ocannon’s World o chodzeniu o ciszy Octave Feuillet oczekwania o czytaniu Oda do radości Oda Dytrykówna. Odczuwanie architektury Odkrycie NASA odniesienie do baśni odprężenie odznaczenia Office International d'Hygiène Publique. o grzebieniu ogłoszenia Ogłoszenie o głupocie ohn Summerson o jazzie o języku o kleks o książkach Olaf Tryggvason Olga Boczar Olga Boznańska Olga Tokarczuk Nike 2015 o mężczyznach o nudzie Opole Opole 1997 opowieści dla dzieci Opowieści o Pilocie Prixie Opowieści z Ziemiomorza opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście o przypominaniu opór w rozwoju Orchestre National de Lyon orkiestra orkiestra: BBC Symphony Orchestra z towarzyszeniem chóru kobiecego) Adrian Boult orkiestra AUKSO Orkiestra Dni Naszych Ornette Coleman Ornette Coleman zmarł Orygenes Orzechowski o siekierze osoby chore na SLA Osoby Głuche Osoby Niedowidzące Osoby Niewidome osoby z niepełnosprawnościami OT.TO Otto Hahn Owidiusz o wyobraźni o władzy o zapominaniu o zmianie Ołówek recenzja pacyfizm palec palimpsest Palle Danielsson - kontrabas Pamiątkowe rupiecie Pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z zespołem Aspergera Pan Herbatka Pan Kleks papier Parker Paryż pasja Passaggio Patch Adams paternalizm Patrice Moret Patricia Molly Clapton Paula Cole Paul Anka Paul Appell Paul Auster Paul Celan Paul Desmound Paul Emil Breitenfeld Paulina Braiter Paul Langevin Paul Éluard Pawerewski Paweł Krawczyk) - 4:37 05. Message in a Bottle (Sting) - 7:36 06. Sleep Safe and Warm (Komeda) - 6:55 07. Three Reflections (Wasilewski) - 8:33 08. Still (Milder) - 6:45 09. Actual Proof (Hancock) - Paweł Krawczyk) - 4:37; Message in a Bottle (Sting) - 7:36; Sleep Safe and Warm (Komeda) - 6:55; Three Reflections (Wasilewski) - 8:33; Still (Milder) - 6:45; Actual Proof (Hancock) - 6:06; Largo (Ba Paweł Smoleński Paweł Wszołek Peredy y Salgado Pergolesi perkusja Perkusja– Paulinho Da Costa Piano Perpetuum Persepolis Perły i Łotry Peter Erskine Peter Gabriel Peter Paul Rubens Pete York - perkusja Pewność Philip Zimbardo Phil Knight pianino pianino ciekawostki pianist piano Piano Guys piano Larry Koonse Piano Man 1973 Piano Works II - Ringing The Luminator Picasso Picasso Kobieta niosąca chleb Pieere Bordieu Piere Soderi Pierre Boudieu Pierre Bourdieu Pierre Curie pierwsza kobieta pigułka dzień po pijany jak szewc Pina Bausch Pinelo piosenka finałowa piosenka literacka Piotr Curie Piotr Czajkowski Piotr Fronczewski Piotr Frączewski Piotr i Maria Curie Piotr Millati Piotr Paleczny Piotr Pustelnik Piotr Skrzynecki Piotr Szczepanik Piotr W. Cholewa Piotr Witkowski pismo Breila pisz na berdyczów co to znaczy Pitagoras Pitagoras z Samos Piwnica pod Baranami Pixar piękno piętnaście pianistów pianistek jazzowych Place de la Concorde Planet of Exile pleonazm Pliniusz Starszy Po co czytamy? początki polifonii podania Pod budą Pod budą Sikorowski & Turnau podróż Pod światło poeta poezja pogoda pod psem pokój polityka polon Polska Polska wygrywa Euro 2016 Polskie Radio polski jazz pop Po pierwsze nie szkodzić. Opowieści o życiu Pora Umierać Porter Porwanie córek Leukippa posiłek postacie kobiet Powiedziała mi Maria Antonina powołanie Powstanie 44 pozytywizm pozytyw na dzisiaj prawa człowieka prawa kobiet prawda ciekawsza od fikcji Prawo do... problemy ze stawem żuchwowo skroniowym proces edukacyjny proces rehablitacji produkcja Program 3 Polskiego Radia programowanie; Tomasz Dominik--- bębny; Maciej Mąka--- gitary; Janusz Baka--- konsoleta; Prust Pruszyński i S-ka Przebudzenie Przejęzyczenie Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie Przemek Dyakowski - saksofon Przemysław Dyakowski Przemysław Raminiak - fortepian Maciej Grabowski - bass Krzysztof Gradziuk - perkusja przepona Przestrzenie Banacha Przestrzenie i zaułki Przyboś przypowieść o stole Przysłowia nie są mądrością narodów Prószyński i S-ka psychologia psy w języku Ptaszyn Pustka w domu pyknodysostoza kto chorował pytaj_ni[c]k pytania pytanie pytanie o myślenie pytanie o niemyślenie Pyteasz płyty Queen Quiet Letters Quinto Libro Di Madrigali- Gesualdo rackę napisałam rad radio radioaktywność Radiohead radość Radziwiłłówna Rafael Santi Rainer Maria Rilke Raj Ralph Greenspan Ralph Towner Randy Brecker Randy Brecker - trąbka Nir Felder - gitara elekryczna Bob Franceschini - saxopfon Sergio Vallin - gitara elekryczna Elliot Mason - puzon Lizzy Loeb - wokal Randy Pausch Raymond Queneau Ray Tomlinson Raz Dwa Trzy realizm recenja recenzja recenzja albumu recenzja filmu recenzja książki recenzja Meditatus recenzja płyty recenzja płyty A miało być tak dobrze Recenzja płyty a miało być tak pięknie recenzja płyty muzka polska recenzja Świat Dysku recenzje recenzje książki recenzje płyty recepta na słomiany zapał reenzja reenzja albumu. reflekcja reguła śrubokręta rehabilitacja funkcjonalna Reinman z Bielawy relaks relaksacja religia Rembrandt Remembrance Rencenzja Rene Laennec Renesans Renesans i krew Renoir reportaż Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta Reynaldo Hamn reż. Piotr Trzaskalski Richarda P.Feynmana Richard Feynman Richard P Feynaman Robert Kasprzycki Robert Luty perkusja Robert Majewski Robert Majewski - trabka Robert Proust rock rocznica blogowania rocznica blogu rocznica śmierci Witkacego Rodolphe Lindt Rodowicz Rodrigo y Gabriela rodzina muzyczna Roentgen Rogers Covey-Crump rok czasu rola lidera rola reportera Roman Jacobson romans Rosja Route 66 rower rower ciekawostki Royal Quartet ROYAL STRING rozkwit gaworzenia rozmowy rozrywka rozważania o diecie rozwój rozwój dziecka rozwój mowy rozwój osobisty rożen rożno Rubens ruch ruch to niezależność Rudyard Kipling najmłodszy laureat Nagrody Nobla Running Running Jacob Karlzon Rusell Russell Ferrante Ryczace Dwudziestki Ryczące Drake Ryszard Krynicki Ryszard Lwie Serce rytm rytuał rzecz o Stanisławie Wokulskim rzeźba Rzuć to wszystko co złe równość saga Saga o Wiedźminie Saint Simona saksofon saksofon tenorowy Salvador Dali Sambbor Dudziński samobójcza śmierć samobójstwo samobójstwo Witkacego Samuel Johnson Samuel Rohrer Sandor Maraja Sandra van Veen Santiago de Compostela sapka Sarah Bernahardt Saturday Jazz Pianist Saturday Panist Jazz Saturday Pianist Jazz Saturday Pianist Jazz Michael Petrucciani Savante Arjemius saxofon Scott Elliot Fahlman SDM Sea recenzja Sebastian Erard Sekrety Morza Sekrety Morza recenzja Seksmisja sen sen kawalera z różą sereotypy Sergio Vallin. sfera Sfera Szeptów sfurmato Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band – tytuł płyty zespołu The Beatles Shaikh ash-Shadhilem Shigeru Umebayashi Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike Siedem nowych planet siekiera Sierpiński Sierżant Sigmunt Freud Sigurd Rascher silna wola Silvestri Simone de Beauvoir Simon Marius Simon Phillips Simple Acoustic Trio Siostry Panas sir Wiliam Crookes Siula Grande Skrzek skrzypce skutki katastrofy w Czarnobylu skąd choinka skąd pierniki skąd się wzięło Skłodowska --- Curie SLA Slavenka Drakulić Slawomir Kurkiewicz Slawomir Kurkiewicz - kontrabas smarkaty Smolik smutek Smutna historia Szału smutne życie psa Sofokles Sokrates solar system solo piano. Sonety Sonnige Stube Sopot Sparta spinacz spokój sposoby słuchania muzyki Spotkanie z Marią Stanistaw Witkiewicz Stanisława Celińska Stanisława Ryster Stanisław August Poniatowski Stanisław Baczyński. Stanisław Barańczak Stanisław Barańczak nie żyje Stanisław Barańczak poezja Stanisław Hadyna Stanisław Ignacy Witkiewicz Stanisław Jerzy Lec Stanisław Jopek Stanisław Jopek i Zespół Pieśni i tańca Mazowsze Stanisław Lem Stanisław Przybyszewski Stanisław Soyka Stanisław Strójwąs Stanisław Witkacy Witkiewicz Stanisław Wokulski Stansiław Soyka stan zdrowia Stare Dobre Małżeństwo Starość status kobiet status mężczyzn stawanie się staw żuchwowy skroniowy Steen Eiler Rasmussen Stefan Banach Stefan Garczyński Stefania Baczyńska Stefania Wilczyńska Stefania Zieleńczyk Stefan Kudelski Stendhal Stendhala Stenson Bobo Stephen Hawking Stephen William Hawking Steve Gadd - perkusja Steve Jobs Steven Harrold Steve Swallow Steve Woźniak Storråda Strachy na Lachy Zimne dziady listopady Straight Story RGG recenzja strarta Strzeż się tych miejsc... Klaus Mitffoch Studio Agnieszki Osieckiej styl życia substantia reticularis sufrażystka Super Book Susan Sontag Susie Ibarra Swen Widłobrody Swietłana Aleksiejewicz Swietłana Aleksijewicz Sygryda Storråda Sylvie Courvoisier sylwetki sylwetki kobiet sylwetki mężczyzn symbolizm symbolizm w polskim malarstwie synestezja syntezator – Russell Ferrante Szalony Język Polski szczelanie w szczęce Szczęście czy fart Szereg Fouriera Szewczyk Ola Maurer Piwnica pod Baranami szewska pasja sześciostrunowa altówka Sześć światów Hain szkice Szkoła Notre Dame Sztuczne Fiołki sztuka sztuka absurdu sztuka i absurdy Sztuka kultura sztuka o której można dyskutować sztuka składania życzeń sztuka ulicy Sztuka Wolności Sztuka zwycięstwa sztuki wizualne Szubert szybkie śniadanie Szymanowski Karol Szymborska Szymon Kataszek Szymon Ludwik Kamykowski--sax Szymon Madej Szymon Stochniol Katarzyna Baczewska Aleksandra Urbańska Jarosław Marzec Szymon Zychowicz Szymon Zychowicz 2014 sł. Józef Czechowicz sł: Bolesław Leśmian Słaek Jaskułke Sławek Jaskułke sławne osoby sławni Polacy Sławomir Mrożek słodkie życie Słonimski Słowacki słowiański kołtun słowiańszczyzna Słowo las znaczy świat słowo o termitach Tadeusz (Boy) Żeleński Tadeusz Boy Żeleński i tłumaczenie Marcela Prousta Tadeusz Dziedzic Tadeusz Gajcy Tadeusz Kalinowski Tadeusz Kożuch Tadeusz Mieczkowski Tadeusz Nowak Tadeusz Pruszkowski Tadeusz Sygietyński Tadeusz Zawieyski Tadeusz Łomnicki Tadeusz Śliwiak Tadeusz Żeleński Boy take five Tales z Miletu tantasy Tatarak Tea book tag Tears in Heaven Tea Time Boogie teksty kultury Zachodu Tennesee Williamsa Tenor: Steve Davislim tenor saxophone Teoria Wszystkiego recenzja Teresa Kotlarczyk Terri Lyne Carrington Terry Prachett tey THE the Beatles The Coln Concert The Dispossesed The Girl In The Other Room recenzja The Hilliard Ensemble The Left Hand of Darkness Theloniousa Monka The Old Woman The Penitent Magdalene The Riddle (Nik Kershaw) cover The Swingle Singers The Wisdom Paradox: How Your Mind Can Grow Stronger As Your Brain Grows Older The Word for World is Forest Thich Nnat Hanh Thomasa van der Wilta Thomas Couture Thomas de Keyser Thomas Transtomer Thomas Wyck Thrill Box recenzja Théodore Géricault Tim Burton Tingvall Trio Tischner to co chciałabyś wiedzieć o budżecie to co chciałbyś wiedzieć o planowaniu budżetu to i owo językowo Tokaj tom 6 Tomasz Cichocki Tomasz Cichocki Zew Oceanu Tomasz Mann Tomasz Stanko i New York Quartet Wislawa Tomasz Stanko — trąbka Bobo Stenson — piano Anders Jormin — kontrabas Tony Oxley — perkusja Tomasz Stań Tomasz Stańko Tomasz Stańko trąbka / David Virelles fortepian / Thomas Morgan – kontrabas / Gerald Cleaver – perkusja Tomasz Szukalski - saksofon Tomek Mackiewicz Tomek Sowiński - perkusja To mit Tommy Crane - drums. tom pierwszy Trylogii Husyckiej Tom Waits tonacja Toni Morrison Tord Gustavsen Tord Gustavsen: piano Tord Gustavsen Trio Tore Brunborg: tenor saxophone Tornebladh Touch & go - straight to number one Toulouse lautrec Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych tożsamości tożsamości społeczne Traktat o życiu. Myśli wybrane. Czesław Miłosz traktaty muzyczne trecento trenerstwo trio Trio in Tokio Troosta Trulsa Morka truncus cerebri trzy szybkie Trójka trąbka Trąbka – Scott Wendholt tulipan tulipanologia Turnau Tuwim Twierdza Szyfrów Tycjan typuję zwycięzcę tłumaczenie tłumaczenie: Przemysław Bieliński tłumaczenie: Stanisław Kasprzysiak U.S. Route 66 U. T. Gandhi perkusja ubóstwo uczenie uczenie języka migowego uczenie się udział kobiet w wojnie Ujejski układ słoneczny Ulisses Ulla Lindquist umarł ks. Jan Kaczkowski Umieranie una hirunda non facit ver uniwersalność uniwersum Uno momento mortis Upadek Ikara uprzedzenia URK urodziny Karola Wielkiego urodziny Mikołaja Kopernika urodziny Stanisława Lema Urodziny Wisławy Szymborskiej Urodziny Witkacego Urodziłem się pewnego błękitnego dnia Urodziłem się pewnego błękitnego dnia, Daniel Tammet, Urodziłem się pewnego błękitnego dnia. Pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z zespołem Aspergera Ursula K. Le Guin Ursula Le Guin Urszula Dudziak USA ustanowienie Nagrody Nobla Uszkodzenie Rdzenia Kręgowego Valdemar Eiberg Valery var. 4:14; varia Vassilis Tsabropoulos Vassilis Tsabropoulos fortepian Velazquez Vermeer V Hauy Viera Brandes Vijay Iyer Vilhelm Hammershøi Vincent Peirani akordeon Vincent van Gogh Virginia Woolf Virginii Woolf Vladyslav Sendecki Volodos in Vienna Voytek Kurtyka Wacław Krupińsk Wacław Krupiński Waits Walden Pągowski Waleria Maria Gardowska Walter Isaacson Walther von der Vogelweide Wanda Rutkiewicz waria Warszawa Wat Werner Herzog Wesele Wyspiańskiego i Marek Grechuta Whileman Whistlers Mother wiara wiara we własne siły wibrafon wieczko skroniowe wiedza praktyczna wiedźmin Wiedźmin opowiadania Wiedżmikołaj wieki średnie Wiek męski wiek XIX wielbłąd Wielka Gra Wielka Msza h-moll wielogłosowa muzyka Wiersze zebrane Barańczak wierzę w wiedzę wieszać na kimś psy Wiesz może jak to się dzieje Wiesław Dymny Wikingowie Wilhelma VI Orleański Wilhelm Conrad Röntgen Wilhelm IX Trubadur Wilhelm Sasnal Wiliam Harvey William H. Macy William Szekspir Will Rogers Wincentyna Karska Windows Waltz wiolączela Wisława Wisława Szymborska Wisława Szymborska Nobel Wisława Szymborska rocznica śmierci Witkacy Witkiewicz Witold Lutosławski Witold Lutosławski wcale nie jest za trudny Wit Stwosz Wittgenstein w jaki sposób chodzi człowiek w jaki sposób się rzyga w krzywym zwierciadle W malinowym chruśniaku Wocjech Orliński. Lem. Życie nie z tej Ziemi w oczekiwaniu na nowy album Grzegorza Turnaua Wojciech Kamiński Wojciech Kassa Wojciech Kukuczka Wojciech Majewski Wojciech Malajkat Wojciech Młynarski Wojciech Młynarski nie żyje Wojciech Tochman Wojciech Waglewski Wojciech Zabłocki wojna Wojna nie ma w sobie nic z kobiety wokal; Gabor Bolla - saksofon; Andi Kissenbeck - organy Hammonda; Wolfgang Schmid - kontrabas; wokal; Torsten Goods - gitara Wokulski w Paryżu Wolna Grupa Bukowina Woman reading a letter Woz w popiele wrażenia Wskrzeszenie Łazarza wspomnienia Wspomnienia twórcy Nike współczesność Wszystkie kobiety Mateusza recenzja Wybór i układ Joanna Gromek - Illg wychwalanie idei miłości dworskiej wycieraczki samochodowe Wydawnictwo Literackie Wydawnictwo lNaukowe PWN Wydawnictwo Znak Wydziedziczeni wykłady wynalzaki wyobraźnia wypadki w górach wyróźnienie wytwórnia ecm wywiad wyzwania wyzwania blogowe wyścig wyścig z Messnerem Wyśpiewam Wam wszystko wzór wątp wątpliwości wątroby nie omamisz wątroby nie oszukasz Wędrówka Władysław Broniewski Władysław Halik Władysław Reymont władza Włochy Włodek Pawlik Włodzimierz Korcz Xawerego Dunikowski XI XIV wiek Yapa Yaron Herman Yaron Herman - piano (Steinway D Yuan Mei zabawa zabawa blogowa zaburzenia ze spektrum autyzmu Zaczarowana świątynia zadanie zagadki Zakazany owoc Zakopane Zamość Zapatrzenie. Myśląc o malarzach zapowiedź nowego cyklu Zarycki zarządzanie stresem zasypywać gruszki Zawinul Zbigniew Herbert Zbigniew Jaremko Zbigniew Konopczyński - trombone Zbigniew Mikolejko Zbigniew Namysłowski Zbigniew Paleta Zbigniew Preisner Zbigniew Raj Zbigniew Wodecki Zbigniew Wodecki nie żyje Zbigniew WodeckiPiwnica pod Baranami z czego biorą się zakwasy? zdrowie Zdzisław Beksiński Zeeman zejść na psy Zenon Jaskuła Zespół Aspergera Zespół Pieśni i Tańca Śląsk zielono mi Ziemie obiecane recenzja płyta 8.04.2014 r Ziemiomorze Ziemiomorze recenzja Zmarł Stanisław Barańczak zmiana zmiany znane osoby znane osoby chore na dusznicę znani z notatek na marginesie Zofia Ameisenowa Zofia Komedowa Trzcińska Zofia Zaleska z przymróżeniem oka. zrozumieć Franciszka zwątpienie zwątpiwnie Zycha Zygmunt Bauman Zygmunt Freud Zygmunt Freud a Proust Zygmunt Grechuta Zygmunt Konieczny Zygmunt Stary Zygmut Freud Zygmut Konieczny Złota dama złoty czekan [a]Varia [IKD3] [Klasyczne korepetycje-w dobrym tonie]. [Zarys Édouard Manet Ólafur Arnalds ósma część Harrego Pottera ósmy marca Ćwiczenia z utraty ćwiczenia Łanuszka. muzyka Łapiński Łucjan Paprocki Łukasz Nicpan Łukasz Simlat Łukasz Stasiak łumacze ( Stanisław Barańczak Śląska Orkiestra Kameralna Śmierć na pięć Śmierć Witkacego Średniowiecze Świat Dysku Światowy Dzień Jazzu. Światowy Dzień Ksiażki i Praw Autorskich Świat Rocannona" Święto muzyki Świętosława Święty Augustyn śmarczeć śmierci i neurochirurgii śmierć śmierć Anki śmierć w górach śpiew śpiew) Dorota Miśkiewicz: śpiew; Robert Majewski trąbka fluegelhorn Mariusz Pędziałek; Maryna Barfuss; Cezary Konrad -perkusja Robert Kubiszyn: akustyczna gitara basowa śpiew Dorota Miśkiewicz - śpiew Marek Napiórkowski - gitara Kacper Stolarczyk - gitary Maciej Magnuski - bas Daniel Kapustka - perkusja Marek Niedźwiecki - konferansjer śpiki św. Odilon św. Tomasz świadectwo światło niebieskie a sen święty Ambroży biskup mediolanu Żenia Zielińska Życzenia Życzenia wielkanocne żałoba że chodzisz? że ubywa nam wzrostu wraz z wiekiem że wykorzystujemy 10% możliwości swojego mózgu życie życie jako marketing życie z doświadczeniem niepełnej sprawności αυτονομία Михаил Афанасьевич Булгаков

Archi_walium:Ale to już było…

[Komentowanie]

Na tym blogu obowiązuje netykieta.
Zwracamy się do siebie po imieniu.
Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi współuczestników i współuczestniczek dyskusji, opinie są prywatną kwestią Autorów i Autorek.

Nie liczę godzin i dat.

Luty 2017
Pon W Śr C Pt S N
« Sty   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

zBLOGowani

Tu także jestem:
zBLOGowani.pl
%d blogerów lubi to: